Category Archives: News

Diabol hjälper Klarna utveckla en ny plattform och att bli experter på Continuous Delivery

Klarna har sedan starten 2005 haft en kraftig tillväxt och på mycket kort tid växt till ett företag med över 1000 anställda. För att möta den globala marknadens behov av sina betalningstjänster behövde Klarna göra stora förändringar i både teknik, organisation och processer. Klarna anlitade konsulter från Diabol för att nå sina högt satta mål med utveckling av en ny tjänsteplattform och bli ledande inom DevOps och Continuous Delivery.

Utmaning

Efter stora framgångar på den nordiska marknaden och flera år av stark tillväxt behövde Klarna utveckla en ny plattform för sina betalningstjänster för att kunna möta den globala marknaden. Den nya plattformen skulle hantera miljontals transaktioner dagligen och vara robust, skalbar och samtidigt stödja ett agilt arbetssätt med snabba förändringar i en växande organisation. Tidplanen var mycket utmanande och förutom utveckling av alla tjänster behövde man förändra både arbetssätt och infrastruktur för att möta utmaningarna med stor skalbarhet och korta ledtider.

Lösning

Diabols erfarna konsulter med expertkompetens inom Java, DevOps och Continuous Delivery fick förtroendet att stärka upp utvecklingsteamen för att ta fram den nya plattformen och samtidigt automatisera releaseprocessen med bl.a. molnteknik från Amazon AWS. Kompetens kring automatisering och verktyg byggdes även upp i ett internt supportteam med syfte att stödja utvecklingsteamen med verktyg och processer för att snabbt, säkert och automatiserat kunna leverera sina tjänster oberoende av varandra. Diabol hade en central roll i detta team och agerade som coach för Continuous Delivery och DevOps brett i utvecklings- och driftorganisationen.

Resultat

Klarna kunde på rekordtid gå live med den nya plattformen och öppna upp på flera stora internationella marknader. Autonoma utvecklingsteam med stort leveransfokus kan idag på egen hand leverera förändringar och ny funktionalitet till produktion helt automatiskt vilket vid behov kan vara flera gånger om dagen.

Uttömmande automatiserade tester körs kontinuerligt vid varje kodförändring och uppsättning av testmiljöer i AWS sker också helt automatiserat. En del team praktiserar även s.k. “continuous deployment” och levererar kodändringar till sina produktionsmiljöer utan någon som helst manuell handpåläggning.

“Diabol har varit en nyckelspelare för att uppnå våra högt ställda mål inom DevOps och Continuous Delivery.”

– Tobias Palmborg, Manager Engineering Support, Klarna

 

 

Diabol migrerar Abdona till AWS och inför en automatiserad leveransprocess

Abdona tillhandahåller tjänster för affärsresehantering till ett flertal organisationer i offentlig sektor. I samband med en större utvecklingsinsats vill man också se över infrastrukturen för drift och testmiljöer för att minska kostnader och på ett säkert sätt kunna garantera hög kvalité och korta leveranstider. Diabol anlitades för ett helhetsåtagande att modernisera infrastruktur, utvecklingsmiljö, test- och leveransprocess.

Utmaning

Abdonas system består av en klassisk 3-lagersarkitektur i Java Enterprise och sedan lanseringen för 7 år sedan har endast mindre uppdateringar skett. Teknik och infrastruktur har inte uppdaterats och har med tiden blivit förlegade och svårhanterliga. Manuellt konfigurerade servrar, undermålig dokumentation och spårbarhet, knapphändig versionshantering, ingen kontinuerlig integration eller stabil byggmiljö, manuell test och deployment. Förutom dessa strukturella problem var kostnaden för hårdvara som satts upp manuellt för både test- och driftmiljö var omotiverad dyr jämfört med dagens molnbaserade alternativ.

Lösning

Diabol började med att kartlägga problemen och först och främst ta kontroll över kodbasen som var utspridd över flera versionshanteringssytem. All kod flyttades till Atlassian Bitbucket och en byggserver med Jenkins sattes upp för att på ett repeterbart sätt bygga och testa systemet. Vidare så valdes Nexus för att hantera beroenden och arkivera de artifakter som produceras av byggservern. Infrastruktur migrerades till Amazon AWS av både kostnadsmässiga skäl, men också för att kunna utnyttja moderna verktyg för automatisering och möjligheterna med dynamisk infrastruktur. Applikationslager flyttades till EC2 och databasen till RDS. Terraform valdes för att automatisera uppsättningen av resurser i AWS och Puppet introducerades för automatisk konfigurationshantering av servrar. En fullständig leveranspipeline med automatiskt deployment implementerades i Jenkins.

Resultat

Migrering till Amazon AWS har lett till drastiskt minskade driftkostnader för Abdona. Därtill har man nu en skalbar modern infrastruktur, fullständig spårbarhet och en automatisk leveranskedja som garanterar hög kvalitet och korta ledtider. Systemet är helt och hållet rekonstruerbart från kodbasen och testmiljöer kan skapas helt automatiskt vid behov.

Past and upcoming events

We have been unusually busy at Diabol during the past few months, speaking at various software conferences on a variety of Continuous Delivery related topics. We enjoy sharing our experiences and to meet new and familiar faces to discuss topics that we’re passionate about, such as Continuous Delivery, DevOps and automation.

We have also arranged a Continuous Delivery seminar of our own, which attracted 20 top IT-management professionals from various well known Swedish enterprises. The seminar was a great success, with interesting presentations and good discussions among the attendees.

The next upcoming event where we will be presenting is the first edition of the Continuous Delivery Conference in Bussum, Netherlands on December 4th. Andreas Rehn will present “From dinosaur to unicorn in 12 months: how to push continuous delivery maturity to the next level”.

Past events where we have been presenting lately, together with video recording or presentation material:

If you plan to attend a conference where we’re speaking or just attending, come by and say hi! We look forward talking to you!

Diabol proudly presents Continuous Delivery seminar

Diabol is proud to arrange a seminar completely dedicated to Continuous Delivery, to be kicked off in less than a week on September 30th in Stockholm. This event is an exclusive invite-only event where the top IT-management attendees will learn how Continuous Delivery can help their organization in becoming more efficient in developing and delivering software. Our hand-picked speakers will present how Continuous Delivery and delivery process automation have changed their respective organizations in becoming lean business machines. Instead of dealing with painful manual repetitive tasks which are commonly associated with a traditional release and deploy process, their employees can now focus on innovation and to create business value.

Event speakers:

  • Stefan Berg, former CIO at Com Hem will present: “From average to top performer in less than a year!”
  • Tomas Riha, Agile Architect at Volvo Group Telematics will present: “From hobby project to Continuous Delivery as a Service for the entire organization”

Make sure you keep visiting this channel for more news on Continuous Delivery!

Diabol now a Cloudbees partner

Diabol is now a Jenkins gold service partner to Cloudbees: Diabol AB partner page Cloudbees.com

Cloudbees, the ‘Jenkins Enterprise company’, is a continuous delivery (CD) leader. They provides solutions that enable IT organizations to respond rapidly to the software delivery needs of the business. Their offerings are powered by Jenkins CI, the world’s most popular open source continuous integration (CI) server. The CloudBees CD Platform provides a range of solutions for use on-premise and in the cloud that meet the security, scalability and manageability needs of enterprises. Their solutions support many of the world’s largest and most business-critical deployments.

Diabol is proud to collaborate with Cloudbees.